Η Aktiv Cleaning Service δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων και στον τομέα διάθεσης προσωπικού σε Βιομηχανικούς και Αποθηκευτικούς χώρους, με απασχόληση σε όλη την παραγωγική διαδικασία και αποθήκευση προϊόντων, εφόσον προηγηθεί ανάλογη εκπαίδευση και σχετική ενημέρωση από την εταιρεία, προς όφελος της οποίας θα εργάζονται τα στελέχη μας.